– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Leonardo Newsflash # 01 | januari 2013
Via deze Newsflash brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen. Tevens biedt de Newsflash een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen mailen naar info-ia@cinop.nl.
Wij wensen u veel leesplezier.
 
INFORMATIE VANUIT HET AGENTSCHAP
Aankondiging: wedstrijd stageverslagen studenten uit het beroepsonderwijs
Laatste ronde, nieuwe kansen
Studenten die met een IVT- of een Partnerschapproject tijdens het schooljaar 2012-2013 met een Leonardo da Vinci-beurs op stage zijn geweest kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Breng uw studenten op de hoogte van deze wedstrijd. Voor het promoten van deze wedstrijd zijn posters en een brochure beschikbaar om studenten te inspireren tot een buitenlandse stage. De verhalen in deze brochure geven een mooi beeld van de avonturen en ervaringen die studenten tijdens hun Leonardo da Vinci-stage hebben beleefd.
Het materiaal kunt u gratis bestellen via info-ia@cinop.nl
Twitter Facebook LinkedIn   Lees meer
Aankondiging: wedstrijd ervaringsverhalen professionals uit het beroepsonderwijs
Jaarlijks organiseert het NA LLP Leonardo da Vinci deze wedstrijd. Komend jaar is het alweer de laatste kans voor deelname aan deze wedstrijd binnen het Europese programma Een Leven Lang Leren. 
Professionals uit het beroepsonderwijs die met een VETPro-project in de Call 2011 of later naar het buitenland zijn geweest kunnen meedingen naar de VETPro Mobility Award 2013. Op de website vindt u naast de voorwaarden, het registratieformulier ook inspiratieverhalen van deelnemers die eerder al hebben deelgenomen aan een VETPro-project.
Twitter Facebook LinkedIn  Lees meer
EVENEMENTEN
Workshop 'Aan de slag met de NLQAVET-webtool', 7 februari 2013 Zwolle
Wilt u aan de slag met de kwaliteitscultuur in onderwijsteams in uw eigen instelling?

De workshop zal gaan over het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitscultuur om te werken aan duurzame kwaliteitsverbetering. In deze workshop gaan we aan de hand van de webtool op een actieve manier met de deelnemers aan de slag met de opbrengsten van de pilots van NLQAVET. Centraal staat het team als vertrekpunt van kwaliteit.
Twitter Facebook LinkedIn   Lees meer
Workshop 'Aan de slag met de NLQAVET-webtool', 28 februari 2013 Eindhoven 
Wilt u aan de slag met de kwaliteitscultuur in onderwijsteams in uw eigen instelling?

De workshop zal gaan over het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitscultuur om te werken aan duurzame kwaliteitsverbetering. In deze workshop gaan we aan de hand van de webtool op een actieve manier met de deelnemers aan de slag met de opbrengsten van de pilots van NLQAVET. Centraal staat het team als vertrekpunt van kwaliteit.
Twitter Facebook LinkedIn   Lees meer
Workshop ECVET in mobiliteit, 28 maart 2013 Utrecht
ECVET is het Europese systeem voor overdracht en erkenning van (in het buitenland behaalde) leeropbrengsten in het beroepsonderwijs. Met ECVET kunt u de kwaliteit van uw mobiliteitsproject verbeteren voor uw deelnemers, uw partners en uzelf. Deze workshop is bedoeld voor iedereen die hierover meer wil weten.
De nadruk zal liggen op gebruik en meerwaarde van ECVET in internationale mobiliteit. In deze workshop worden de basisprincipes van ECVET uitgelegd en krijgt u voorbeelden van wat collega-instellingen ermee doen.
De workshop werd verzorgd door het nationaal team van ECVET-experts in samenwerking met het Nationaal Coördinatiepunt ECVET.
Twitter Facebook LinkedIn   Lees meer
NIEUWS UIT DE PROJECTEN
Kick-off bijeenkomst Transfer of Innovation project (KPC-Groep):
Big Picture Learning: innovations for students with constraints 
Jonge mensen met sociaal economische problemen worden aan de hand van een zeer gestructureerd onderwijsontwerp toegeleid naar een goed bestaan van sociale betrokkenheid, productieve arbeidsparticipatie en strategieën voor een leven lang leren. Met partners uit vier Europese landen werd tijdens de kick-off het project verder vormgegeven.
Twitter Facebook LinkedIn   Lees meer
Kick-off bijeenkomst Transfer of Innovation project (ROC Midden-Nederland):
Sustainability through creativity
Met dit project wordt het concept duurzaamheid door creativiteit verder ontwikkeld met Britse, Italiaanse, Roemeense en Oostenrijkse partnerscholen om het uiteindelijk te verankeren in de kinderopvang. Tijdens de workshop ‘Black & white (refound creativity)’ , onderdeel van het programma, leerden de projectpartners de belangrijkste uitgangspunten van het creatief recyclecentrum kennen, zoals ‘van afval geen afval maken’ en ‘de kracht van de beperking’.
Twitter Facebook LinkedIn   Lees meer
Eindhoven: eldorado voor geschoolde internationale jongeren
Het aantal technische banen groeit fors in Zuidoost-Nederland. Er is echter een oplopend tekort aan talenten met een bèta-opleiding. Om dit tekort aan te pakken hebben  Marc Jacobs (accountmanager) van Brainport Development en Tinus van de Pas (coördinator internationalisering) van het Summa College een pilotproject opgestart. De pilot werd bij Euronews gepresenteerd met een video waarin naast de trekkers van deze pilot ook de Spaanse studenten aan het woord komen.
Twitter Facebook LinkedIn  Lees meer
Impressievideo Infomatiemarkt internationale mogelijkheden, Grafisch Lyceum Rotterdam
Onder de naam 'Bestemming onbekend' organiseerde het Grafisch Lyceum Rotterdam in oktober 2012 een informatiemarkt over buitenlandstages. Op deze markt presenteerden relevante instellingen en organisaties hun diensten. Deze video geeft een impressie van deze markt . Ook komen studenten aan het woord die ervaring hebben met stage in het buitenland.
Twitter Facebook LinkedIn  Lees meer
NIEUWS UIT HET VELD
Website Regionaal Leonardo Bureau (RLB) voor beurzen pas afgestudeerden
Het Regionaal Leonardo Bureau (RLB) heeft onlangs haar website vernieuwd. De website geeft onder meer informatie over subsidiemogelijkheden voor pas afgestudeerden (mbo,hbo, wo). Met de actielijn PLM: People in the Labour kunnen pas afgestudeerden met Leonardo da Vinci-subsidie een bepaalde periode in het buitenland stage lopen.
Twitter Facebook LinkedIn   Lees meer
NIEUWS UIT EUROPA
EU Skills Panorama
The European Commission has launched the EU Skills Panorama, a website presenting quantitative and qualitative information on short- and medium-term skills needs, skills supply and skills mismatches.
Twitter Facebook LinkedIn  Lees meer
Creative Europe is prioriteit tijdens Iers voorzitterschap van de EU Raad
Ierland is van 1 januari tot en met 30 juni 2013 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Creative Europe is prioriteit tijdens het Iers voorzitterschap.
De besluitvorming over het Creative Europe voorstel is ‘key priority’ binnen het half jaar durende Ierse voorzitterschap. De onderhandelingen van het nieuwe programma zijn nog afhankelijk van de meerjarenbegroting van de EU en de goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. In bijlage vindt u het werkprogramma van het Iers voorzitterschap.
Twitter Facebook Hyves LinkedIn   Lees meer
2013: Europees jaar van de burger
De Europese Commissie heeft 2013 uitgeroepen tot het ‘Europese jaar van de burger’. Hiermee markeert zij het 20-jarige bestaan van het Europees burgerschap dat voortkomt uit het Verdrag van Maastricht. Het gehele jaar werkt de Europese unie op alle niveaus aan de dialoog tussen overheid, burgers en bedrijven. Er zal gewerkt worden aan een visie op de toekomst. Hoe moet de EU eruitzien in 2020?
Twitter Facebook LinkedIn   Lees meer
Nationaal Agentschap Leven Lang Leren Programma Leonardo da Vinci • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 680 07 62 • na@leonardodavinci.nlwww.leonardodavinci.nltwitter.com/Int_Agentschap
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden