– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
EQAVET NL
Nieuwsbrief # 03 | december 2013
Via deze nieuwsbrief brengt Euroguidance Nederland u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanbegeleiding. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl

School ex-programma 2.0 voor terugdringing jeugdwerkloosheid mbo'ers
De werkloosheid slaat extra hard toe bij schoolgaande jongeren op zoek naar een stage of leerwerkbaan, jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een niet-westerse achtergrond. Met het School ex-programma 2.0 wil men de werkloosheid onder mbo’ers voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het programma is onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, dat de ministers van OCW en Sociale Zaken in maart 2013 hebben gelanceerd.
 Lees meer


SEMINARS
Kennisdelings- en discussiebijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt - 19 december 2013
Op 19 december organiseert Euroguidance een kennisdelings-en discussiebijeenkomst over loopbaankwesties op het snijvlak van (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met experts op het gebied van loopbaankwesties uit beleid, bestuur en onderzoek willen we ervaringen uitwisselen en een visie ontwikkelen: welke bouwstenen kunnen we aandragen voor een landelijke ontwikkelagenda op loopbaangebied in Europees perspectief? 
Op de website zal na afloop van deze bijeenkomst een uitgebreid verslag en filmpjes, die gemaakt worden tijdens deze bijeenkomst, worden gepubliceerd.
  
Internationaal mentoring congres
20 maart 2014 - provincie Friesland 
De aanleiding van dit grootschalige (inter)nationaal mentoring congres is de toenemende vraag naar ervaringen en inhoudelijke uitwisseling in Nederland en Europa. Gedurende het congres delen sprekers en ervaringsdeskundigen hun visie en kennis over mentoring voor jongeren.
 Lees meer
International Conference on the Dialogical Self
19-22 augustus 2014 - Den Haag 
The purpose of the conference is to create a forum for dialogue across the boundaries of specific (sub) disciplines that explores the possibilities and challenges related to the dialogical self. As such, the Eigth International Conference on the Dialogical Self is open to psychologists and scholars of other social sciences and arts. 
 Lees meer


TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
mini-conferentie 'Sturing geven aan je loopbaan met sociale media' 
11 december 2013 - Utrecht 
Leerkrachten en loopbaanbegeleiders uit het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs kwamen op deze dag bijeen, al waar ze werden uitgedaagd om met zelfreflectie aan de slag te gaan met het thema van deze mini-conferentie. De mini-conferentie was georganiseerd door de VO-Raad en de KPC groep. Peter van Deursen en Wil Bom namen namens Euroguidance Nederland deel aan deze conferentie.
 Lees meer
Conferentie Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen
28 november 2013 - Den Haag 
De conferentie ‘Het onzekere voor het zekere’ vond plaats bij de Haagse Hogeschool. De conferentie werd georganiseerd door Bijzondere Leerstoel ‘Leeromgeving en leerloopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs’ (LOOK, Open Universiteit, Marinka Kuijpers) en lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming (De Haagse Hogeschool, Frans Meijers). 
 Lees meer
Seminar E-guidance
27 november 2013 - Breukelen 
Het e-guidance seminar vond zowel plaats in de ochtend als in de middag. Het seminar stond in het teken van de kennis en ervaringen van Tannis Goddard uit Canada, British Columbia. De seminars trok een breed spectrum van geïnteresseerden aan.  
 Lees meer
International Conference ”Education and Creativity for a Knowledge Based Society”
21-22 november 2013 - Boekarest (RO) 
De conferentie op 21 en 22 november 2013 werd georganiseerd door Euroguidance Roemenië in samenwerking met de NBCC. Peter van Deursen was namens Euroguidance Nederland aanwezig en gaf een workshop over CH-Q aan Roemeense loopbaanbegeleiders. Deze workshop werd zeer goed ontvangen. 
 Lees meer
Joint meeting EU Networks - Euroguidance, Europass, NCP's EQF
6 november 2013 - Brussel 
Afgevaardigden van de Europese netwerken Euroguidance, Europass en NCP's EQF kwamen bijeen op de jaarlijkse bijeenkomst voor het delen van informatie en het informeren over elkaars werkzaamheden. Peter van Deursen en Frans van Hoek van Euroguidance Nederland namen deel aan deze bijeenkomst.
 Lees meer
Middagsymposium Passie Inspireert! Jongeren in Topsectoren 
11 oktober 2013 - Helmond 
115 vertegenwoordigers van vmbo- en mbo-scholen, bedrijven en overheid kwamen bij elkaar om te spreken over het werven van jongeren voor techniek. Inspiratie is de belangrijkste factor bij het werven van jongeren voor technische beroepen!  Peter van Deursen van Euroguidance Nederland doet verslag van deze bijeenkomst.
 Lees meer


EUROPESE PUBLICATIES
ELGPN publiceert conceptnotitie over Europees jeugdgarantie-initiatief
Op 22 oktober 2013 publiceerde het European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) de conceptnotitie ‘the Youth Guarantee and Lifelong Guidance’. De notitie stelt dat een succesvolle en duurzame uitvoering van het initiatief alleen gewaarborgd kan worden door een effectieve integratie van levenslange loopbaanbegeleidings-activiteiten in nationale programma’s. Levenslange loopbaanbegeleiding stelt burgers door activiteiten in staat om hun capaciteiten, competenties en interesses te identificeren en loopbaanbeslissingen te nemen die hen in staat stellen om hun eigen leven te bepalen qua studie, werk en in andere settings.
 Lees meer
Stimuleren van loopbaan in techniek en wetenschap in het onderwijs 
Een Engels onderzoek naar manieren waarop loopbaan in techniek en wetenschap in het onderwijs gestimuleerd kan worden én verbonden kan worden aan de schoolstrategie.  
 Lees meer
Publicatie Methods, techniques and tools to diagnose competences
Een interessante publicatie van de Euroguidance cross-border meeting die plaatsvond op 14 en 15 mei 2013 in Warsaw in Polen. De publicatie geeft een overzicht van methoden en technieken voor het diagnosticeren van competenties met voorbeelden en good practices vanuit diverse Europese landen.
 Lees meer


EUROGUIDANCE NEDERLAND
Jaarboek Euroguidance - ELGPN 2012
Engelse uitgave van het jaaroverzicht van activiteiten en ontwikkelingen van Euroguidance Nederland en het European Lifelong Guidance Policy Network in 2012. 
 Lees meer
Euroguidance Nederland wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig 2014 toe!
Wat doet Euroguidance Nederland?
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaan Europees kennispunt’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren.
In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.


Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 680 07 62 • info@euroguidance.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden