Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 1 | januari 2014
Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl.

 
  Nieuws van het Nationaal Agentschap

 
  Website Grundtvig
De documenten voor de nog lopende Grundtvigprojecten onder het EU-programma LLP zijn ondergebracht op de Leonardo da Vinci website. De documenten zijn te downloaden via de link: 'LLP Grundtvig t/m 2013 Projectmanagement'. Lees meer >> 
 
 
  Aanvraagformulieren KA1 Individuele leermobiliteit beschikbaar
De definitieve formulieren voor het aanvragen van subsidie voor mobiliteit in het mbo en de ve zijn beschikbaar.
U hebt minimaal Adobe Reader 10 (of een nieuwere versie) nodig om de online aanvraagformulieren te kunnen openen!
De aanvraagformulieren van de andere Key actions volgen binnenkort. Lees meer >>
 
 
  FAQ - Veelgestelde vragen
Voor veelgestelde vragen (en antwoorden) over Erasmus+
verwijzen we u naar de FAQ voor mbo én ve. Deze wordt met regelmaat geüpdatet. De meest recente wijzigingen gaan over: Letters of Intent (KA1 mbo) en PI-code (PIC/URF) bij hosting partners in KA1. Lees meer >>
 
 
  Website Erasmus+ voor mbo en ve
Alle informatie over Erasmus+ voor mbo en ve vindt u op de websites:www.erasmusplusve.nl en www.erasmusplusmbo.nl.

We werken aan een nieuwe website, naar verwachting zal begin april 2014 de nieuwe website Erasmus+ voor het mbo en ve worden gelanceerd. 
 
Naar verwachting zal begin april 2014 de nieuwe website Erasmus+ voor het mbo en ve worden gelanceerd. 
 
 
  Wegwijzer voor het indienen van een projectvoorstel
Wilt u een projectvoorstel indienen, raadpleeg dan deze wegwijzer. De te nemen stappen zijn hierin uitvoerig beschreven. De benodigde documenten kunt u vinden op de website bij de verschillende Key actions onder de link 'Erasmus+ subsidiemogelijkheden'. Lees meer >>
 
 
  Brochure
Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
Deze brochure geeft naast de algemene informatie over het Europese subsidieprogramma Erasmus+ ook specifieke informatie over het indienen van projectvoorstellen in het kader van het middelbaar beroepsonderwijs:
 
Key Action 1 (KA1) – Individuele mobiliteit van studenten en
professionals in het mbo

Key Action 2 (KA2) – Institutionele samenwerking:
strategische partnerschappen voor het mbo
Lees meer >>
 
 
  Brochure
Erasmus+ volwasseneneducatie
Deze brochure geeft naast de algemene informatie over het Europese subsidieprogramma Erasmus+ ook specifieke informatie over het indienen van projectvoorstellen in het kader van volwasseneneducatie:

Key Action 1 (KA1) – Individuele mobiliteit voor
professionals in de volwasseneneducatie

Key Action 2 (KA2) – Institutionele samenwerking:
strategische partnerschappen voor de volwasseneneducatie
Lees meer >>
 
  Evenementen

 
  Bijeenkomst Erasmus+ volwassenen-educatie tbv voorbereiding van uw projectaanvraag
18 februari 2014 - 's-Hertogenbosch
Een extra bijeenkomst ter voorbereiding op uw aanvraag Mobiliteit en/of Strategisch Partnerschap volwasseneneducatie. Deze middag kent geen presentaties of adviesgesprekken, maar staat in het teken van vraag & aanbod. Lees meer >>
 
 
  Bijeenkomst ECVET in mobiliteit tbv voorbereiding van uw projectaanvraag 
20 februari 2014 - 's-Hertogenbosch
Een bijeenkomst waarin alle vragen met betrekking tot ECVET in Mobiliteit gesteld kunnen worden. Graag benadrukken we de focus van ECVET in mobiliteit van studenten en professionals. Lees meer >>
 
  Platform voor projecten
 
 
  Met langere stageperiodes zijn studenten beter inzetbaar
Brum en Homer Creative in Birmingham zijn blij met Nederlandse stagiaires zoals Patrick Hoeving en Marcel Kamperman, beiden zijn studenten van het Deltion College. In het Verenigd Koninkrijk zijn de stages vaak van korte duur en inconsequent, aldus Homer Creative, dit in tegenstelling tot Nederland. Met langere stages doen de studenten meer praktische ervaring op en zijn daardoor beter inzetbaar op de arbeidsmarkt. Lees meer >>
 
 
  IStages facts 2013
 
Met behulp van het Europese subsidieprogramma Leonardo da Vinci hebben 74 studenten gebruik kunnen maken van kwalitatief goede stages in Europa uit het iStage aanbod. Lees meer >>
 
  Nieuws uit Europa

 
  Consultatie European Area of Skills and Qualifications
De Europese Commissie DG EAC roept belanghebbenden op om input te leveren over de transparantie en erkenning van competenties en skills binnen de Europese Unie. De consultatie sluit op 15 april 2014. Lees meer >>
 
 
  ICI-ECP Call for proposals Joint mobility projects voor mbo - mobiliteit buiten Europa
Deze ICI-ECP Call for Proposals (EACEA 24/2013) ondersteunt samenwerkingsprojecten met drie mogelijke partnerlanden, namelijk Australië, Japan of de Republiek Korea. De gefinancierde activiteiten zijn Joint Degree projecten (JDP) en Joint Mobility projecten (JMP). Lees meer >>
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+ mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplusmbo.nl
www.erasmusplusve.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.