Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr.2 | februari 2014
Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
Deze nieuwsbrief is een SPECIAL.
Alle informatie gaat over het indienen van projectvoorstellen in de Call 2014.

 
 
  Programme Guide als belangrijkste brondocument
De programme guide is het belangrijkste document met
informatie over Erasmus+.
We raden u aan kennis te nemen van relevante pagina’s in
aanloop naar uw aanvraag:
Mobiliteit (KA1) voor mbo:                     vanaf pagina 47
Mobiliteit (KA1) voor ve:                        vanaf pagina 61
Strategische Partnerschappen (KA2)
voor mbo en ve:                                    vanaf pagina 95
Lees meer >>

De fiches zijn ook te vinden op onze website (in de rechter kantlijn te vinden per KA per doelgroep).  

 
 
  FAQ - veelgestelde vragen
Voor veelgestelde vragen verwijzen we naar de FAQ op onze
website. We updaten deze regelmatig met de meest recente informatie en gestelde vragen. Lees meer >>

 
 
  ECAS en PI-Code aanvragen
Om een project aan te kunnen vragen, dienen aanvrager en
partners over een PI-Code te beschikken (PIC).  
De link in de programmagids is helaas niet de correcte. Klik hier voor de juiste versie (participant portal). Via deze link kan namelijk ook ‘type of organisation’ ingevuld worden, dit is nodig om de registratie van de PI-Code te kunnen voltooien.
Lees meer >>

 

 
  Aanvraag KA1 submitten,
laat het niet op het laatste moment aankomen!
De deadline voor KA1 valt op een maandag om 12.00 uur, om precies te zijn 17 maart 2014. We raden u aan uw aanvraag tijdig (in de week van 10-14 maart) te submitten, zo hopen we op een soepel submit-proces. En voor degenen die het op het laatste moment laten aankomen…let op, het is écht 12.00 uur.

 
 
  Hoe ‘onderteken’ ik de digitale aanvraag?
De Declaration of Honor moet uitgeprint worden, ondertekend,
ingescand en vervolgens geüpload als bijlage bij de aanvraag. De aanvraag mag daarná pas gesubmit worden. Dit betekent dat de DoH niet gesubmit is op het moment van ondertekening.
zie ook de FAQ.

 
 
  Guide for experts
De Guide for Experts is beschikbaar. Dit is het ‘handboek’ voor de beoordelaars van de aanvragen.
Met name het assessment grid is interessant om te bekijken in aanloop naar het schrijven van uw aanvraag en geeft u nog beter inzicht in de beoordelingscriteria. Het gaat om een concept, de definitieve versie verwachten wij op korte termijn online te kunnen zetten. Lees meer >>

 
 
  Achtergronddocumenten voor uw aanvraag in de volwasseneneducatie
Wilt u meer informatie over Europees beleid in de
volwasseneneducatie? Op onze website staan sinds deze week onder ‘beleid’ staan een aantal beleidsdocumenten en links, handig om als achtergrond te gebruiken bij uw aanvraag. Lees meer >>

 
 
  Aanvraagformulieren Strategische Partnerschappen (KA2)  
De definitieve aanvraagformulieren zijn beschikbaar. Er zijn
aparte aanvraagformulieren per onderwijsveld en een formulier voor cross-sectorale projectaanvragen. In het geval u een cross-sectorale (meerdere onderwijssectoren of jeugd) doet dient u tevens aan te geven voor welke sector uw aanvraag het
meest relevant is.

1. Strategische Partnerschappen in het mbo
2. Strategische Parnerschappen in de ve
3. Strategische Parnerschappen cross sectoraal

 
 
  Vragen over het aanvraagformulier van Mobiliteit (KA1)?
Aan de FAQ zijn bijlagen toegevoegd, één bijlage over het
mbo-formulier en één bijlage over het ve-formulier. Hierin staan een aantal secties uit het aanvraagformulier toegelicht, doe er je voordeel mee. Indien je voor mbo een gecombineerde aanvraag voor studenten én professionals doet, let er dan op dat je in je toelichting (tekstvakken) duidelijk maakt welke informatie betrekking heeft op welke doelgroep. Lees meer >>

 
 
  Calculators
Er zijn twee calculators beschikbaar op de website, te weten:
1. Distance calculator:
Hiermee kun je de reisafstand berekenen van deelnemers die je in je aanvraag verwerkt. De calculator berekent de afstand van een enkele reis en moet éérst plaatsnaam en dan pas land invoeren.
2. Calculator subsidiehoogte call 2014:
Het aanvraagformulier (KA1) werkt in de rekentabellen alleen met maximale bedragen, hierdoor kan het totaal bedrag hoger uitvallen dan in werkelijkheid nodig is. Deze calculator kun je gebruiken om het reëel benodigde bedrag te berekenen en op basis daarvan het totaal aan te vragen bedrag eventueel bij te stellen. De calculator heeft alleen betrekking op verblijfkosten voor deelnemers. Deze zijn te berekenen voor studenten en professionals in het mbo en professionals in de ve.

 
 
  Heeft u al een mandaat met uw consortiumpartners?
Voor het aanvragen van mobiliteit binnen een consortium en voor strategische partnerschappen dient u als bijlage een mandaat toe te voegen aan de aanvraag. Een mandaat is een bilaterale overeenkomst tussen de coördinerende organisatie en elk van de partners. In het geval van een consortium bij mobiliteit dient u alleen een mandaat op te stellen met de (Nederlandse) partners die onderdeel zijn van het consortium. Lees meer >>

 
  Hoe zit het met de verantwoording van de kosten als de aanvraag tot een grant agreement leidt (KA1 en KA2)?
Er is, buitenom de programmagids, nog geen informatie beschikbaar over hoe subsidies verantwoord moeten worden. We verwachten in juni 2014 (KA1) over die informatie te beschikken, of in elk geval op het moment dat grant agreements getekend gaan worden. Voor KA2 geldt ook dat we verwachten de informatie beschikbaar te hebben op het moment dat grant agreements getekend gaan worden.

 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+ mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplusmbo.nl
www.erasmusplusve.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.