Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 3 | maart 2014
Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
 
  Informatie voor het indienen van een projectvoorstel Call 2014
sdf sdkif ysidfhwe8t97aerdddddddd 
 
  Technical Guidelines for completing application e-Forms
Dit document geeft de technische richtlijnen voor het
invullen van de elektronische aanvraagformulieren (eForms) voor het programma Erasmus+. Lees meer >>
 
 
  Activiteitenoverzicht Strategische Partnerschappen (GANTT-template)
Als bijlage bij uw aanvraag KA2 dient u een activiteitenoverzicht mee te sturen. Met deze excel-file geeft u een overzicht van de tijdslijn van uw activiteiten en resultaten. Lees meer >>
 
 
  Guide for experts
De guide for experts is het ‘handboek’ voor de beoordelaars van de aanvragen. Met name het assessment grid is interessant om te bekijken in de aanloop naar het schrijven van uw aanvraag en geeft u nog beter inzicht in de beoordelingscriteria. Deze guide is onlangs geüpdatet. Lees meer >>
 
 
  Bijlagen bij aanvraag KA1 Mobiliteit
U kunt tot maximaal 2mb aan bijlagen meesturen met de aanvraag. Let er dus goed op dat u uw bijlagen zo klein mogelijk maakt (indien u veel zou willen bijvoegen). De minimaal vereiste bijlagen zijn:
- Declaration of Honour (ondertekend, te vinden in de aanvraag,
  zie voor procedure de FAQ);
- Mandaat: in geval van nationaal consortium.
Zie voor het totaaloverzicht ook sectie ‘K’ van het aanvraagformulier.
 
 
  Hoe weet ik of mijn aanvraag gesubmit is?
Uw aanvraag is correct gesubmit als u bij de sectie ‘Submission Summary’ op de laatste pagina de onderstaande gegevens ziet staan:

- Time: Datum en tijd;
- Event: ‘Online submission’;
- Status: OK (cijfercode).

Tevens moet er een nieuwe selectie zijn, namelijk ‘Standard submission procedure’. Deze sectie bestaat uit vier velden onder elkaar:

-  Submission status;
-  Submission ID;
-  Submission Local Date (Brussels);
-  Hash code.

De datum, tijd en submission ID zijn tevens in de voettekst van de aanvraag te zien. Zoals in sectie K te lezen is, dient u de gesubmitte aanvraag onder een nieuwe naam op uw eigen computer op te slaan.
 
 
  Deadline Mobiliteit (KA1)
Voor de zekerheid nog één keer de deadline voor Mobiliteit (KA1): maandag 17 maart om 12.00 ’s middags. We raden u aan deze week (10-14 maart) uw aanvraag al te submitten.
 
 
  FAQ - veelgestelde vragen
De FAQ wordt met regelmaat geüpdatet. Vandaag is er weer een herziene versie op de website geplaatst. Lees meer >>
 
 
  Startdatum KA1 Mobiliteitsproject call 2014
Door recente wijzigingen zijn er meerdere startmomenten mogelijk voor uw Mobiliteitsproject (KA1). In EU-documenten is te lezen dat starten mogelijk is tussen 1 juni 2014 en 31 december 2014, let op: voor mbo en ve geldt als eerst mogelijke startdatum 1 juli 2014. Geef in uw aanvraagformulier aan wat uw gewenste startdatum van het project is (vanaf dan kunnen mobiliteiten plaatsvinden). Startdatum kan dus liggen tussen 1 juli 2014  en 31 december 2014 zijn.
Vanaf call 2015 kan de startdatum voor KA1 weer liggen tussen 1 juni en 31 december van het jaar van de call.
 
 
  Programmagids – juiste link op pagina 191
De programmagids is geüpdatet. In de nieuwe versie van de
programme guide is onder andere de juiste link opgenomen naar de participants portal voor registratie in ECAS en het aanvragen van de PI-Code. Lees meer >>
 
 
  Mandaat nu in Word beschikbaar
Het mandaat voor consortia bij mobiliteit en strategische
partnerschappen in het mbo is een bilaterale overeenkomst tussen de coördinerende organisatie en elke partnerorganisatie die deelnemen aan een Erasmus+ project. Lees meer >>
 
 
  Verminderde deelname Zwitserland Erasmus+
Op 9 februari 2014 is als gevolg van een referendum onder de
burgers en kantons in Zwitserland besloten om het Zwitserse immigratiesysteem te wijzigen. Hierdoor is het beginsel van het vrije verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland op losse schroeven komen te staan. Lees meer >>
 
 
  Erasmus+ nieuwsspecial voor mbo en ve
Raadpleeg ook de nieuwsspecial die eind februari is uitgebracht met informatie over het indienen van projectvoorstellen Erasmus+ Call 2014 voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in het kader van mobiliteit en strategische partnerschappen. Lees meer >>
 
  Evenementen
 
 
  Europese Stem10-daagse
11-21 mei 2014 Utrecht
De ‘Europese Stem 10-daagse’ vindt plaats in de Jaarbeurs te
Utrecht. Het evenement heeft als doel de Europese Unie inzichtelijk te maken voor de Nederlandse burgers, om betrokkenheid te creëren bij de EU. Het Nationaal
Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd hebben een stand tijdens de jongerendagen op 14 en 15 mei. Lees meer >>
 
 
  Regionale workshops Werken aan kwaliteit van het onderwijsteam
Onderwijsteams bepalen de onderwijskwaliteit en hebben de
taak om de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan te tillen. In deze workshop wordt ingegaan hoe men als teamleider samen met zijn of haar team het werken aan kwaliteit kan versterken. Lees meer >>
 
  Platform voor projecten
 
  Videocontest over buitenlandse stage-ervaringen
KCH International is betrokken in het project Europemobility
Network. Het Europemobility Network draagt bij aan de kwantiteit en kwaliteit van de mobiliteit door het oprichten van een Europees netwerk van professionals, deskundigen en mobiliteits-coördinatoren. Een onderdeel van het project is een videocontest. Lees meer >>
 
 
  Buitenlandse studenten volgen workshop onderhoud hybride voertuigen bij Aventus 
Vanonder de ‘Leonardo da Vinci-paraplu’ is er tussen een
aantal scholen samenwerking gezocht op het gebied van ontwikkeling van lesmateriaal voor onderhoud en reparatie aan hybride en elektrische voertuigen. Dit heeft geresulteerd in een partnerschap tussen Aventus en het Franz-Jurgens-Berufskolleg uit Düsseldorf, Buitenlandse studenten volgenden de
workshop Onderhoud hybride voertuigen bij Aventus in het kader van een Leonardo da Vinci Partnerschapproject. Lees meer >>
 
 
  PEAT Valley: een succesvolle sectoroverschrijdende alliantie
Een sectoroverschrijdende alliantie: een internationaal
netwerk waarin overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven samenwerken aan een oplossing voor de specifieke problemen waarvoor veengebieden zich gesteld zien. Lees meer >>
 
 
  Training Textiel Recycling voor de slachtoffers van huiselijk geweld
Zeven internationale vrouwenorganisaties werken in een
Grundtvigproject gezamenlijk aan het bevorderen van economische onafhankelijkheid, het vergroten van sociale netwerken en het kennis laten maken met een duurzame economie voor kwetsbare vrouwen. Lees meer >>
 
  Interessante websites
  Open Education Europe Portal
The EC has launched the portal to increase the visibility of high quality OER produced in Europe in several languages. It will be the gateway to European innovative learning. The portal, in the 24 official EU languages, is an online meeting place for learners, practitioners and educational institutions to access and share high-quality open educational resources produced in Europe. The Commission invites European educational institutions to take advantages of this portal by linking to it to promote their own educational resources and practices. It connects with other related portals and platforms, such as Study Portals and e-twinning. Lees meer >>
 
  Opening up education through new technologies
The Opening up Education initiative aims at promoting innovative teaching and learning for all through new technologies and Open Educational Resources. It may lead to a situation where all individuals may learn anytime, anywhere, with the support of anyone, using any device. Lees meer >>
 
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+ mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplusmbo.nl
www.erasmusplusve.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.